STOPY — 18 ks, materiál pěnová hmota, sada 36 písmen

960,00 

Katalogové číslo: AD469 Kategorie:

Popis

Stopy jsou obous­tran­né — na každé straně je jiné pís­menko. Děti pomocí pís­men sklá­da­jí slo­va, kroku­jí si je, poj­men­ová­va­jí a zapisu­jí na stírací tab­ulku. U dětí je  budováno propo­jení pís­mene a hlásky prožitkem.Tvarosloví je bude více bav­it a lépe si každé slo­vo proži­jí. Na jed­nu tří­du postačí 2 sady. Stopy nahrazu­jí vylam­ovací pís­men­ka. Možno přik­oupit jed­notlivou stopu (1 ks, 2 pís­me­na za 40,-).

 

Para­me­try: sada obsahu­je 18 stop, 36 pís­men, dél­ka stopy je 25 cm. Mater­iál je pěnová hmo­ta. K sadě je přiložen návod na učeb­ní pos­tupy, hry.