PRACOVNÍ SEŠIT SE ČTYŘLÍSTKEM

59,00 

Katalogové číslo: AD848 Kategorie: ,

Popis

Procviču­jte čtení se Čtyřlístkem

Pra­cov­ní sešit doplňu­je Slabikář se Čtyřlístkem. Pomáhá k rozvo­ji čtenářských doved­nos­tí dětí. Ke každé­mu pís­menu abecedy zde najdete různé aktiv­i­ty a tex­ty, které se dají využít i v dalších před­mětech — napřík­lad v etické výchově či prvouce.
Obsahu­je doložku MŠMT.