Sleva!

SLABIKÁŘ SE ČTYŘLÍSTKEM

Original price was: 249,00 Kč.Current price is: 210,00 Kč.

Katalogové číslo: AD844 Kategorie: ,

Popis

Slabikář je inte­grovaná pra­cov­ní učeb­nice psaní, čtení, vyvození pís­men, nalezneme v něm prvouku i etick­ou výchovu. Uči­vo je rozvrženo po týd­nech na jed­notlivé vyučo­vací jed­notky, je tem­at­icky zaměřeno, učí se rov­nou podle slabikáře, není nut­ná živá abeceda.

K moti­vaci žáků přis­pí­va­jí říkanky Mgr. Dany Raunerové. Ilus­trace a moti­vační obrázky namalo­val pan Jaroslav Němeček. Těšit se tak můžete na známé postavičky Čtyřlístku, které vás Slabikářem provedou.

Autor­ka Mgr. Lenka Syrová,  odborná spolupráce Doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D., Mgr. Jana Tomšíková

Učeb­nice obsahu­je doložku MŠMT.