Imaglee sada karet (bílá a černá)

599,00 

Katalogové číslo: ad842 Kategorie:

Popis

Fan­ta­stické kar­ty od IMAGLEE [imaglí] to umí. Obsahu­jí totiž pik­togramy, v nichž se čís­lo snoubí s obrázkem. Jsou tak první­mi čís­lo-obrázky na světě.

Na každé kartě je čís­lo, obrázek a bar­va; čís­la jsou buď ve velkém obrázku uprostřed, nebo ve třech vedle­jších obrázcích u okra­jů karet. Díky tomu lze kar­ty propo­jo­vat mno­ha různý­mi způ­so­by. Zní to neu­věřitel­ně? Přečtěte si zkušenos­ti uži­vatelů. Anebo mrkněte na pravid­la a rov­nou to sami vyzkoušejte!

Hledáte kar­ty pro posílení slovní záso­by? Anebo naopak matem­at­ický solitér? Fan­ta­stické kar­ty se vám přizpů­sobí. Chvíli budou čís­ly a chvíli zase obrázky. A při společných setkáních propo­jí celou rod­inu, pra­cov­ní kolek­tiv či skupinu přátel.

Kom­plet­ní sada se vše­mi 100 kartami

Správná vol­ba pro všech­ny, kdo chtějí hrát vešk­eré hry od Ima­glee a mít ty nejlepší pod­mínky pro vytváření vlast­ních pravidel. Výborná vol­ba pro větší týmy a pro všech­ny, kdo rádi soutěží: jed­no­mu týmu zamícháte světlé den­ní kar­ty a druhé­mu tem­né karty.