Nezařazené

Animánie 2019

V listopadu jsme se s naší díl­ničk­ou zúčast­nili úžas­ného Mez­inárod­ního fes­ti­valu Ani­mánie 2019. Děti tvoři­ly a tvoři­ly, až si vymalo­valy nád­h­erné polštářky. Hostem Ani­mánie byl pan ilus­trá­tor Jaroslav Němeček, který s radostí dětem jejich polštářky podepsal. 

Další aktuality