Nezařazené

Velikonoce v Zoo Plzeň 2024

Letos jsme byli pozváni do naší krás­né Zoo, pří­mo k Sibiřské­mu srubu. Naše díl­na byla vytvoře­na na krás­ném místě, kam nás chodil navštěvo­vat tygr. Mal­o­vali nejen děti, ale i maminky a tatínkové a výtvory krás­ných polštářků si tak můžete prohléd­nout s námi 🙂

Další aktuality