Nezařazené

Fresh festival Plzeň

Nejen dobré jíd­lo a pití na fes­ti­valu bylo.… také jste si mohli odnést auto 🙂 Ško­da auto před­stavo­vala své nové vozy a my u toho nemohli chy­bět a tak si děti mohly taky jed­no své vys­něné autíčko odnést 🙂 

Další aktuality