Nezařazené

Halloween pod Radyní

30.10.2022 jsme se rády účast­ni­ly s naši­mi polštářky krás­né akce pro děti, kter­ou připrav­i­lo Cen­trum služeb pro tur­isty. Hrad Radyně tak ožil strašidýlky a děti si tak uži­ly nejen tvořivé díl­ničky, kde si vyrábě­ly masky, ale také si zasoutěži­ly. Už teď se těšíme na příští rok.

Další aktuality