Nezařazené

Veletrh vzdělávání, her a hraček 17. — 18.1.2020

I letos jsme při­jaly pozvání Nošenek, aby­chom při­je­ly s díl­ničk­ou na 2. ročník Veletrhu vzdělávání, her a hraček. Zde si mohli rodiče i děti vyzk­oušet různé aktiv­i­ty a doved­nos­ti. Naším největším potěšením byl křest kni­hy Pojďme běhat s Nečtink­ou, lesem, polem, pěšink­ou, kter­ou nap­sala a sama ilus­trovala paní Taťá­na Kořenková. Kmotrou kni­hy se sta­la i Jana Tomšíková, která ráda kni­hu pokřti­la. Už nyní se těšíme na další ročník.

Další aktuality